BEEP BEEP (TOETTOET)
Doelgroep: kinderen met motorische en/of verstandelijke beperkingen. Leerlingen in de onderbouw van basis- en speciaal onderwijs.

Heel veel plezier voor jonge kinderen (en hun begeleiders of leerkrachten)

Een collectie van zes stimulerende activiteiten voor kinderen met een ontwikkelingsniveau van 3-5 jaar. De onderdelen zijn gebaseerd op thema's van creatief spel en ontdekking.

Toettoet daagt kinderen uit om hun ideetjes te uiten en biedt eindeloze mogelijkheden voor creatief denken en communiceren en over de onderwerpen praten. Voer voor logopedisten en leerkrachten die met spraak en taal zich bezighouden.

Zoek het verkeerde voorwerp, vind je weg in een doolhof, bouw een straattoneeltje op en zie hoe het in beweging komt. Kleedt baby'tjes in malle en prachtige kleding, probeer een muzikale verfpot uit en bouw zinnetjes met Woorden Robot. Dit laatste onderdeel is in het Engels, dus zal niet meteen voor alle kinderen geschikt zijn. De rest van het programma is zonder taal.

Het programma is ideaal voor speelgroepjes, onderbouw basisschool en binnen het speciaal onderwijs.
Duidelijk bedoeld om samen te spelen!

Minimale systeemeisen:
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Beep Beep voor 1 gebruiker à € 92,95
Beep Beep voor 5 gebruikers à € 177,50
Beep Beep voor 10 gebruikers à € 260,95
Beep Beep voor onbeperkt gebruik op één geografische locatie van een school of instelling à € 386,95