CLICKIT
Software om alle gewone Windows-programma's aan te passen zodat ze scannend kunnen werken en dus met kleine of grote knoppen kunnen worden bediend! Een geweldig stuk software voor kinderen (en volwassenen met motorische problemen)

De hoeveelheid software voor mensen die scannend werken, is beperkt. ClickIt heeft een eigenzinnige benadering van dit probleem: pas niet de bediening aan, maar de software zelf. Hoe werkt dit? Met ClickIt kunnen 'hot spots' gedefinieerd worden op het scherm. De begeleider of leerkracht zal een aantal keuzes moeten maken. Waar moeten de hot spots komen? Hoe groot moeten deze zijn? Welke commando's moeten gekoppeld worden aan de hot spots? ClickIt vertaalt deze vragen op een relatief eenvoudige manier in een technische aanpassing van het programma. De plekken zijn vervolgens in een instelbare volgorde te scannen. Met ClickIt kunnen zo een groot aantal programma's toegankelijk worden gemaakt voor scannende gebruikers.

Naast directe aanpassing van muisbediende programma's voor scannende gebruikers, kan met ClickIt de bediening van programma's worden vereenvoudigd door de keuze van het aantal hot spots en de commando's die uitgevoerd worden. Een reeks muisbestuurde programma's kan hierdoor binnen het bereik komen van mensen die nu alleen werken met vrij elementaire actie-reactie software. Voor het mytyl- en tyltylonderwijs is ClickIt een must!

Gebruikers van het Intellikeys toetsenbord hebben een aantal extra mogelijkheden met ClickIt. De hot spots kunnen afgebeeld worden op een Intellikeys sjabloon. In plaats van schakelaars kan dan het Intellikeys toetsenbord gebruikt worden voor de activering van de hot spots.

Een Kompagne-product

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
ClickIt à € 192,95