EASYSTICK
De Easystick is een zeer licht te bedienen joystick met vier lichte schakelaars voor de muisfuncties.
De dubbelklikfunctie wordt geactiveerd door het indrukken van slechts één knop en het slepen door eenmaal de sleepknop in te drukken, vervolgens de muisbeweging uit te voeren en na deze handeling de sleepknop nogmaals in te drukken.
De Easystick kan de muispointer in 8 richtingen verplaatsen en dient altijd samen met de Icon III gebruikt te worden.
De Easystick kan tevens gebruikt worden voor het bedienen van communicatiehulpmiddelen (bijv. Mudikom 3).

Een Kompagne-product

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Easystick à € 269,50