SPELLINGSWERK NIEUW
Doelgroep: kinderen van 6 tot en met 12 jaar (groep 3 t/m 8 basisonderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs)
In iedere klas vinden we kinderen die moeite hebben met spelling. Sommige kinderen zijn al gebaat bij wat extra oefenstof in de vorm van werkbladen of hebben steun aan eenvoudige natypoefeningen. We noemen dit 'reteaching'. Er zijn ook kinderen die met deze extra hulp toch niet verder komen. Bij hen zit het probleem dieper. Bij deze kinderen moeten we terug naar de basis. We noemen dit 'remediëren'. Spellingswerk is een remediërend trainingspakket voor de (nieuwe) spelling. Het programma omvat de leerstof voor groep drie tot en met acht van de basisschool. Er bestaan twee versies van Spellingswerk, één op diskette en één op cd-rom met didactische ondersteuning van geluid.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Spellingswerk oefent en traint de visuele inprenting van woordpakketten door middel van afwisselende oefeningen. Het programma legt daarbij sterk de nadruk op de (auditieve) analyse, zowel op letter- als op lettergreepniveau.

OPBOUW
De leerstof is opgebouwd in kleine stapjes met een sterk structurerend karakter, wat het programma bij uitstek geschikt maakt voor spellingzwakke leerlingen. Auditieve analyse neemt een belangrijke plaats in bij Spellingswerk. Deze vaardigheid is vanaf het aanvankelijk spellen (letterniveau) tot aan het voortgezet spellen (meerlettergrepige woorden) belangrijk. Wanneer het woordbeeld tekort schiet kan de leerling via de auditieve analyse tot een goede schrijfwijze komen. Bij het samenstellen van de woordenlijsten is gebruik gemaakt van frequentielijsten. De leerkracht kan zelf ook woordenlijsten toevoegen of samenvoegen.

OPBOUW VAN EEN OEFENING
Standaard kent Spellingswerk ruim 450 oefeningen. Deze zijn opgebouwd vanaf mk en km-woorden tot en met oefeningen voor de boven bouw van het basisonderwijs. De oefeningen zijn opgebouwd uit twaalf verschillende oefen- schermen. De volgende oefenvormen komen onder andere aan bod:
Wijs de lettergrepen aan; de leerling moeten de lettergrepen van het aangeboden woord aanwijzen. De oefening kan ook auditief worden aangeboden; Kies de goede doos, variatie van de vorige oefening; Typ het woord dat deze heren zeggen; deze oefening bouwt het woord per lettergreep op. Deze oefening kan ook auditief worden aangeboden. Voor visuele inprenting kent Spellingswerk onder andere do volgende oefeningen: typ de woorden na; de leerling moet de woorden uit de eerste kolom natypen. Hierbij kan steeds opnieuw naar de woorden gekeken worden; Schrijf het verdwenen woord op, de leerling moet het woord op het schoolbord goed bekijken en daarna op de bordenwisser klik- ken. Vervolgens verdwijnt het woord en moet het woord worden ingetypt. Het aantal woorden is individueel in te stellen; geef de muis zijn kaas, de leerling sorteert de woorden in drie groepen. De oefening kan ook auditief worden aangeboden. Voor alle oefeningen geldt dat het aantal woorden, het aantal herkansingen en de normering individueel is in te stellen. Wanneer een leerling bij een oefening om hulp vraagt, wordt het woord, de letter of lettergreep nogmaals getoond of gegeven.

ROL LEERKRACHT
Spellingswerk is vooral bedoeld voor de leerling met spellingproblemen, maar kan ook uit- stekend worden gebruikt om kinderen vooruit te laten werken. In het leerkrachtgedeelte van het programma kunnen groepsgegevens, leerling gegevens, woordenlijstgroepen en woordenlijsten worden ingevoerd. Tevens kunnen vele aspecten op individueel niveau worden ingesteld, zoals bij de bespreking van de ver- schillende oefeningen reeds aangegeven. Op deze manier kan de leerkracht het programma meer of minder streng maken. Bij alle gegevensbestanden zijn de gebruikelijke bewerkingen zoals toevoegen, verwijderen en wijzigen mogelijk. Leerlinggegevens kunnen eventueel als 'backup' worden opgeslagen op een aparte diskette. Bij het invoeren van de leerling gegevens en woordenlijstgroepen moe- ten allerlei instellingen worden ingevuld in soort schermformulier. Wanneer een leerling wordt toegevoegd, handhaaft het programma de algemene instellingen die u vervolgens kunt aanpassen.

DIFFERENTIATIE
Eerder genoemde instelmogelijkheden maken differentiatie mogelijk naar leerstof, oefenvorm en presentatie. Spellingswerk is methode-onafhankelijk en kan naast iedere spellingsmethode gebruikt worden.

OBSERVATIE
Het programma past, afhankelijk van de resultaten, het niveau aan en houdt een uitgebreid vorderingenoverzicht bij. Dit overzicht geeft de leerkracht een nauwkeurig beeld van de vorderingen van de leerling. Met 'werkoverzichten' kunt u door deze resultaten bladeren. Verder houdt het programma een verslag bij van de gemaakte spelfouten. Alle overzichten kunnen worden afdrukt.

Systeernvereisten: MS-Windows 3.11 of hoger, minimaal 80386 processor, 4 Mb intern geheugen, 12,5 Mb ruimte op harde schijf, muis. Als u gebruik wilt maken van de spraak, dan ook een cd-romspeler en een spraakkaart.
Demo kan gedownload worden vanaf www.nib.nl

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Spellingswerk cd-rom (schoollicentie) à € 183,95