HIPP!
Doelgroep: kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperking.

Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

Dit programma bestaat uit 6 verschillende oorzaak-en-gevolg activiteiten. Het is ontworpen om kinderen te helpen aandacht te krijgen voor wat er op een beeldscherm gebeurt. Ook wordt de aandacht ermee gericht en getraind. Oorzaak en gevolg worden beter begrepen als kinderen met dit programma werken en het gebruik van losse knop(pen) wordt geoefend.
De plaatjes zijn eenvoudig en eenduidig. Het programma richt zich op zowel jonge als ouders gebruikers! Het programma begint met een menu dat de zes onderdelen van het programma laat zien.

Voor de begeleider of leerkracht is het mogelijk een aantal zaken in te stellen alvorens met het programma te werken. Achtergrondkleur, snelheid van werken, keuze van een andere lijst met activiteiten e.d. Alle activiteiten kunnen met de muis, het toetsenbord, dan wel met losse knoppen worden bediend.

Hipp Editor
Het allermooiste van dit programma is dat u zelf foto's, plaatjes, tekst, geluid en muziek toe kunt voegen en wel op een heel simpele manier met de HIPP-editor. Dus logopedisten, ergotherapeuten, leerkrachten en ouders: uw creativiteit is de limiet van dit programma!

Systeemeisen:
Win 98/2000/Me/XP
CD-ROM

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
HIPP! versie voor 1 gebruiker à € 68,50
HIPP! versie voor 2 gebruikers à € 103,50
HIPP! versie voor 5 gebruikers à € 207,50
HIPP! Netwerkversie à € 377,50