BUILD SOME MORE (NOG MEER BOUWEN)
Doelgroep: kinderen vanaf een jaar of vier tot en met 12 jaar, met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Ook jongeren en volwassen in deze doelgroep kunnen het prima gebruiken.

Een nieuw 'bouw'-programma van Sensory. Bedoeld voor kinderen met ernstige en meervoudige ontwikkelingsstoornissen. Geluid, beeld e.d. zijn in het programma beschikbaar, maar u kunt zelf eenvoudig uw eigen creatieve uitingen toevoegen.

Het programma beschikt over 140 'ingebouwde' activiteiten, voor uw gemak in thema's onderverdeelt. En u kunt ook uw eigen 1-knops bouw activiteiten invoegen.

Build some more is gemaakt met het ook op 1-knops gebruikers die net beginnen met werken op de computer. Er is een scala van activiteiten beschikbaar, variërend van simpel op een knop drukken voor oorzaak-gevolg activiteiten tot aan het diverse keren achtereen op een knop moeten drukken om een plaatje als het ware op te bouwen of in te kleuren.

De software is ontwikkeld met het oog op jonge gebruikers, maar jongeren tot en met volwassenen kunnen het prima gebruiken. Veel afbeeldingen zijn geschikt voor jongeren en ouderen!

De onderwerpen:
- 1 keer indrukken 'jong' een paar eenvoudige activiteiten waar peuters en kleuters een beloning krijgen na 1 keer een knop ingedrukt te hebben.
- 1 keer indrukken 'passen' verborgen achter het voorste deel van het plaatje zijn er animaties te zien.
- 1 keer indrukken 'ogen' vrolijk rondspringende oogjes op het scherm, het muziekje wordt keer op keer op verschillende wijze uitgevoerd qua instrumentatie en stijl.
- 1 keer indrukken 'groepen' druk één keer op de knop en één van de objecten/plaatjes op het beeldscherm vertoont een animatie of wordt groter.
- 1 keer indrukken 'ruimte'- één druk op de knop en er volgt een 'ruimtelijke' beloning.
- 1 keer indrukken 'wat is het?' u ziet een omlijnd(e) afbeelding of voorwerp en met een druk op de knop wordt zichtbaar welke afbeelding of welk voorwerp het is.
- 2 keer indrukken de eerste keer indrukken laat een plaatje zien, de tweede zorgt voor een passende beloning
- 3 keer indrukken 'ruimte' een ruimtelijk plaatje wordt in drie klikken opgebouwd en vertoont daarna een leuke animatie.
- 3 keer en vaker indrukken 'in de roos'- een abstract plaatje wordt in een aantal klikken opgebouwd en vertoont een animatie
- 3 keer en vaker indrukken 'schilderen'- er verschijnt een plaatje dat met een aantal drukken op de knop kan worden ingekleurd.
- 3 keer en vaker indrukken verschillende patronen worden op het scherm opgebouwd en laten een animatie zien middels verschillende drukken op de knop.
- 3 keer en vaker indrukken nog meer drukken op de knop om plaatjes en foto's te voorschijn te toveren en een animatie te laten zien.

Build some more kan bestuur worden door één of twee losse knoppen (ook bestuurbaar door een microfoon die als geluidsknop kan worden gebruikt, knoppen op een gewone spelletjes-joystick, een aanraakscherm of gewoon via de muisknoppen.
Er zijn verschillende manieren van invoer mogelijk, zoals twee losse knoppen die om beurten gebruikt worden, activeren door het loslaten van een knop, of zelfs een coöperatieve wijze van gebruiken, waarbij het nodig is twee knoppen tegelijk in te drukken om de activiteit te starten, kan door een kind die twee knoppen tegelijk kan indrukken gebruikt worden of door een kind, samen met begeleider of een ander kind!

Een Inclusive product

Systeemeisen:
Windows 95, 98, 2000 en Millennium

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Build some more (nog meer bouwen) incl. 1 licentie à € 86,95
Build some more (nog meer bouwen) 5 licenties à € 156,95