COMMUNICATE IN PRINT

Nieuw van de makers van Schrijven met Symbolen, Widgit uit Engeland, is dit programma om boeken met symbolen, werkbladen, communicatiekaarten en nieuwsbrieven te maken. In feite is het een eenvoudige desktop Publisher, met heel veel mogelijkheden om professioneel werk te leveren.
Het programma is niet alleen geschikt voor het maken van ondersteunend communicatiemateriaal zoals communicatiekaarten, levensboeken of cliëntenverslagen, maar ook geschikt voor gebruik in het onderwijs. De symbolen leveren een extra visuele ondersteuning bij de zelf in te typen tekst, daarnaast ook prima te gebruiken voor het maken van werkbladen als hulp bij het leesonderwijs. Communicate In Print werkt met Widgit Rebus symbolen. Een symbolenset die nog relatief onbekend is in Nederland. De symbolen zijn zeer eenvoudig en eenduidig van stijl.
De set is grotendeels ontworpen als ondersteuning bij leren lezen en schrijven, datgene waar ook de software voor bedoeld is. De symbolen zijn voorzien van grammaticale indicatoren, er zijn verschillende synoniemen van woorden en er wordt een uitgebreide set symbolen ontwerpen voor het leren, bijvoorbeeld voor geschiedenis en natuurkunde. Het uitgangspunt hierbij is dat kinderen die niet kunnen lezen, wel degelijk in staat zijn om dingen te leren van de wereld om hen heen.

Het aantal Widgit Rebus symbolen ligt momenteel rond de 7000, maar dagelijks wordt gewerkt aan de uitbreiding ervan. De symbolen kunnen gebruikt worden zowel in zwart wit als in kleur en de kleuren in de symbolen kunnen zeer eenvoudig aangepast worden. In een handomdraai is een grijze trui rood gemaakt en voorzien van de tekst rode trui.

In Print voegt automatisch symbolen aan de geschreven tekst toe. De tekst wordt daarbij uitgesproken met behulp van een Nederlandse spraaksynthesizer. Verkeerd geschreven woorden worden aangeduid met behulp van een rood kader eromheen.
Het kiezen van synoniemen voor een woord is eenvoudig door te klikken op het juiste symbool in het kader naast de tekst.
De teksten, plaatjes en symbolen worden in frames ingevoerd in de tekst. Hierdoor is het eenvoudig teksten en plaatjes passend te maken.
Bij het programma wordt een grote reeks van plaatjes meegeleverd, die bijzonder geschikt zijn voor het maken van werkbladen. Daarnaast is het mogelijk om eigen foto's in te voeren en om plaatjes vanuit het klembord te knippen en plakken.

Door het maken van individuele vakken is het mogelijk communicatiekaarten te maken.
Ook deze optie is behulpzaam bij het maken van werkbladen.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Communicate in Print voor 1 gebruiker à € 209,50
Communicate in Print voor 5 gebruikers à € 576,50