HOOFDWERK 3
Met Centrale Leerlingen Database
In het vernieuwde Hoofdwerk 3 is het automatiseren van de hoofdbewerkingen sterk uitgebreid en verbeterd. Voor ieder onderdeel van het automatiseren is nu een speciale, uitgebreide module: sommen tot 5, tot 10, tot 20, tot 20 over het tiental, de tafels en de sommen tot 100.

Sleep de som naar de goede container
De leerling sleept de som naar de goede uitkomst. Als het goed is, verdwijnt de som in de container, anders gaat de som vanzelf weer terug.

Bij welke uitkomst hoort deze som?
Dit is een oefening met tijddruk. De leerling ziet een som en drie mogelijke uitkomsten. De leerling moet binnen de tijd op de juiste uitkomst klikken.

Snel en goed
Dit is een oefening met tijddruk. De leerling geeft binnen de tijd het antwoord en drukt op Enter.

Splitsen
Bovenin staat het getal dat gesplitst moet worden. De leerling sleept uit de rechter rij een getal naar het juiste vakje. Als het niet goed is, gaat het getal automatisch weer terug. De splitsing wordt goed gerekend als de leerling niet meer dan een bepaald aantal vergissingen maakt (standaard 1).

Zet de blokken op tijd op elkaar!
De leerling moet dozen stapelen. Op de dozen staan getallen. Steeds valt er een doos langzaam naar beneden. De leerling moet proberen de dozen zó te stapelen dat het opgeteld een bepaald getal vormt (zie het vak: Getal). Als dat zo is, dan knipperen de dozen kort en verdwijnen ze. De score loopt op. Er mogen meer dan twee dozen op elkaar staan. Als de stapels te hoog worden, dan heeft de leerling verloren.

De leerling kan de doos met de pijltjes naar links en rechts verplaatsen. De leerling laat de doos vallen met het pijltje naar onder.

Dit kan ook met de pijltjestoetsen op het toetsenbord.

Deze oefening kent geen norm. De leerling gaat na deze oefening altijd door naar de volgende oefening. Deze oefening vindt u vooral in de bovenbouw.

Pas op de haai!
Dit is een oefening met tijddruk. Er verschijnt een som die langzaam naar de bek van haai beweegt. De leerling moet de som uitrekenen voordat de haai toehapt.

Let op de laserstraal
Dit is een oefening met tijddruk. Er verschijnt een som die langzaam naar de laserstraal verdwijnt. De leerling moet de som uitrekenen voordat de laser de som vernietigd.

Sleep de uitkomst naar de som
Links staan een aantal sommen. De leerling sleept de uitkomst naar de juiste som. Als het fout is, gaat de uitkomst automatisch terug.

Sleep de uitkomst naar de som
Links staan een aantal sommen. De leerling sleept de uitkomst naar de juiste som. Als het fout is gaat de som automatisch terug.

In de getallenfabriek
De leerling moet steeds twee vakjes kiezen die samen een bepaald getal vormen. Het getal dat gevormd moet worden ziet de leerling in het vak: Maak het getal. Als de leerling getallen "te kort" komt, dan sleept de leerling een vakje naar de machine. Deze splitst het getal dan in twee kaartjes, die dan weer gebruikt kunnen worden. Deze nieuwe kaartjes komen onderaan, maar kunnen niet nogmaals gesplitst worden. De leerling probeert een zo hoog mogelijk score te halen. Deze oefening kent geen norm, de leerling gaat na deze oefening dus altijd door naar de volgende oefening.

Vijf op een rij
De leerling moet vijf vakjes op een rij maken. Dit mag horizontaal, verticaal en diagonaal. De leerling moet de som aanklikken die hoort bij de uitkomst in het vakje boven aan de matrix. Deze oefening komt alleen voor in de oefeningen voor sommen tot 20. De oefening kent geen norm, de leerling gaat na deze oefening dus altijd automatisch door naar de volgende oefening.

Hoeveel is dit bij elkaar?
Dit is een oefening met tijddruk. De eskimo haalt vissen op uit het water. Aan iedere vis hangt een getal. De leerling telt de getallen op. Na een aantal getallen wordt om de uitkomst gevraagd. Deze oefening vergt concentratie en geheugen, maar is een echte uitdaging voor de leerling.

Is de som goed of fout?
Dit is een oefening met tijddruk. De leerling moet bepalen of een som goed of fout is gemaakt. Klik op Goed als de de som goed is gemaakt en klik op Fout als de som fout is gemaakt. Bij deze oefening krijgt de leerling geen herkansingen.

Bij welke som hoort deze uitkomst?
De leerling ziet 4 sommen en klikt op de som die bij het antwoord pa

Eindtraining automatiseren sommen tot 5
Aan deze module gaat steeds een serie oefeningen vooraf waarbij de leerling het de som correct en binnen de tijd moet maken. Dan worden deze sommen met deze automatiseringsmodule verder getraind. Daarbij moet de leerling laten zien dat hij/zij iedere som tweemaal achtereen foutloos en binnen de tijd kan maken. De leerling ziet de resultaten van de training in de matrix op scherm. De sommen die wit zijn heeft de leerling nog niet geoefend. De sommen die geel zijn, heeft de leerling al één keer goed gemaakt. De groene sommen zijn tweemaal achtereen goed en binnen de tijd. Deze sommen zijn afgetekend en komen niet meer terug. Deze matrix wordt in de loop van de oefeningen steeds verder opgebouwd. De leerling ziet dus precies de vooruitgang.

Eindtraining automatiseren sommen tot 10

Eindtraining automatiseren tot 20

Eindtraining automatiseren tot 20 (over het tiental)

Eindtraining automatiseren tot 100

Eindtraining automatiseren tafels
Zie uitleg bij Eindtraining automatiseren sommen tot 5.

Bij deze training kan de leerling nog op drie manieren om hulp vragen:
- keer de som om (7 x 4 = wordt 4 x 7 =)
- laat de vorige som zien (bijvoorbeeld 6 x 4 = 24)
- laat de volgende som zien (bijvoorbeeld 8 x 4 =32)
- laat de som zien met materiaal

Meer zelfstandigheid voor de leerlingen
Leerlingen kunnen nu meer activiteiten doen dan alleen oefenen. Ze kunnen ook zelf hun vooruitgang bekijken, een werkblad afdrukken, een huiswerkdiskette maken of een rekendiploma afdrukken.

U kunt deze activiteiten ook per activiteit uitzetten.

Werkbladen eenvoudig opmaken met plaatjes
In Hoofdwerk 3 drukt u werkbladen af met plaatjes. Dat is helemaal visueel gemaakt. U sleept de plaatjes eenvoudig op het werkblad. Maak het plaatje groter of kleiner en klik op Afdrukken. U kunt zelf ook plaatjes toevoegen.

Werkbladen eenvoudig opmaken met plaatjes
Als u geen gebruik wilt maken van de standaardinstellingen kunt u alle oefeningen voor iedere leerling anders instellen.

Overzicht automatiseringsniveau
Dit is een nieuw en centraal overzicht van Hoofdwerk 3. Hier ziet u de resultaten van de eindtrainingen van het automatiseren. Deze eindtraining wordt steeds gedaan in speciale oefeningen die de leerling gaandeweg tegenkomt in iedere oefenmodule. In de eindtraining wordt precies bijgehouden welke sommen wel en nog niet beheerst worden. Als de leerling klaar is met een training ziet u "Deze sommen zijn afgerond.". Als de leerling wel begonnen is, maar nog niet klaar, dan ziet u "De leerling is nog niet klaar met de eindtraining.".

Klik op de link resultaten om te zien welke sommen de leerling aan het trainen is. U ziet hier alleen de resultaten van de speciale automatiseringsmodules.

In dit overzicht ziet u dus in direct hoe ver de leerlingen zijn met het automatiseren. Ook ziet u welke leerlingen achterblijven. Klik dan op de link resultaten om te zien met welke sommen de leerling het meeste moeite heeft.

In dit automatiseringsoverzicht vindt u alleen de sommen die getraind worden in de automatiseringsmodule.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Hoofdwerk 3 voor scholen (netwerk en stand-alone) à € 225,95
Hoofdwerk 3 voor scholen (upgrade van Hoofdwerk Nieuw Extra/Net versie 1.x) à € 151,95
Hoofdwerk 3 voor praktijken en particulieren à € 199,50
Hoofdwerk 3 voor praktijken en particulieren (upgrade) à € 125,95