TARGET AND TOUCH MUSIC (MUZIEK)
Doelgroep: kinderen met fysieke beperkingen, één-knop gebruikers, leerlingen in basis- en speciaal onderwijs

Raak het scherm aan om iets te laten gebeuren!
Een prachtige cd-rom, vol met motiverende oefeningen om de visuele vaardigheden, zoals daar zijn zoeken, vasthouden van statische of bewegende dingen, te oefenen. Het programma is bedoeld om een aanraakscherm optimaal te leren bedienen. In het begin vooral via oorzaak en gevolg (je drukt op het scherm en er gebeurt wat), later in het programma gaandeweg moeilijker wordend. De gebruiker moet dan goed kijken naar het scherm en de uitdagende enkele, meervoudige, piepend, springende en op andere manieren bewegende doelen proberen te raken. Het programma is bijzonder duidelijk en zeer gestructureerd van opbouw.

De onderdelen van het programma zijn bedoeld voor leerlingen in het speciaal onderwijs, kinderdagcentra (ook voor ouderen geschikt!) en leerlingen met speciale behoeften in het basisonderwijs.

Eenvoudige ICT-vaardigheden, visuele en coördinatie-vaardigheden worden geoefend. De in te stellen activiteiten zijn ook bij uitstek geschikt om te oefenen op een intereactie whiteboard! Maar ook bijzonder geschikt voor gebruik met een aanraakscherm, of computer met muis, werkt het ook allemaal mee. Hulp voor leerkracht en begeleider, een eenvoudige test om in te schatten hoever een leerling of pupil is en bijhouden van de resultaten, zitten allemaal in dit programma!

Target and Touch Muziek is gebaseerd op een ruime variatie van aansprekende muzikanten en hun instrumenten, alsmede de bijbehorende muziek. Buitengewoon aantrekkelijk voor kinderen en jong-volwassenen dus.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Target and Touch Music voor 1 gebruiker à € 95,50
Target and Touch Music voor 5 gebruikers à € 188,95
Target and Touch Music site licence (voor alle computers op één geografische plaats) à € 283,95