REACTICKLES 2
Doelgroep: kinderen met een verstandelijke handicap en/of een stoornis uit het autisme spectrum

Geïnspireerd door allerlei objecten waar kinderen graag met hun handen en vingers mee bezig zijn zoals Slinkies, lavalampen, tollen en munten, biedt ReacTickles een boeiende en toegankelijke computeromgeving voor spontane, creatieve spelen en leren.

Zelfs de meest angstige mensen met autisme kunnen ontspannen en beter communiceren met behulp van dit geweldige programma.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
ReacTickles 2 voor 1 gebruiker à € 104,50
ReacTickles 2 licentie voor alle computers op 1 geografische locatie (site licence) à € 288,95